اخبار گروه طب اورژانس

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-10:08

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/20-12:24

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/03/11-9:40

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/20-12:23

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-9:27

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/26-10:15

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:36

جهت دریافت فایل راهنمای مستند سازی فرم های پرونده های پزشکی اینجا کلیک نمایید.

قابل توجه کلیه دستیاران محترم طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:37

جهت مشاهده نامه معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی در خصوص صدور مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان دوره دستیاری اینجا کلیک کنید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir