اخبار گروه طب اورژانس

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/20-8:54

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/03/11-6:10

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-10:37

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-6:57

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:06

جهت دریافت فایل راهنمای مستند سازی فرم های پرونده های پزشکی اینجا کلیک نمایید.

نحوه برخورد با مراجعین سرپایی نیدل استیک در اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:19

فست تراك

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:18

راهنماي بررسي و درمان آنفلوآنزا نوعA

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:20

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir