اخبار گروه طب اورژانس

دستورالعمل کشوری احیاء با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-12:07

تغییر شرایط شرکت در آزمون های پذیرش دستیار در رشته های فوق تخصصی و دوره های تکمیلی تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-5:45

اقدامات تشخیصی در بالغین ترومایی مشکوک به آسیب ستون فقرات گردن در اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/06-6:31

اطلاع رسانی دسترسی به 50 عنوان کتاب رفرنس الکترونیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/16-5:54

ترجمه فارسی متن اینفوگرافی طب تسکینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-10:54

لزوم دریافت کد اخلاق از سامانه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-5:16

شیوه نامه نگارش پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-4:31

جزوه دوره آموزشي مربوط به شناسايي عوامل تهديد كننده ايمني بيمار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-4:29

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir