اخبار گروه طب اورژانس

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/31-8:52

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/31-8:50

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/06/21-8:07

پمفلت مربوط به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

صفحه 1             صفحه 2

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/06/13-8:00

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/06/12-10:08

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد شنبه,2017/06/10-12:24

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir