اخبار گروه طب اورژانس

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/05-9:55

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-8:07

پمفلت مربوط به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

صفحه 1             صفحه 2

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/23-8:00

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-10:08

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/20-12:24

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/03/11-9:40

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir