اخبار گروه طب اورژانس

تصویب پروپوزال دانشجویان رشته پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-8:03

لزوم دریافت کد اخلاق از سامانه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-8:46

شیوه نامه نگارش پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-8:01

نامه معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-13:20

جزوه دوره آموزشي مربوط به شناسايي عوامل تهديد كننده ايمني بيمار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-7:59

آئین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-9:24

منابع مرجع آزمون های پيش كارورزي و پذیرش دستیار تخصصی سال 98-1397

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-9:06

ارسال مفاد بند 11 از مصوبات صورتجلسه شورای تخصصی و فوق تخصصی مورخ 97/1/21

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-8:00

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir