اخبار گروه طب اورژانس

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-8:55

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-8:52

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-8:50

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/05-9:55

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/26-8:22

برنامه امتحانات شهریور ماه 96 دستیاران گروه به شرح زیر اعلام میگردد:

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-8:07

پمفلت مربوط به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

صفحه 1             صفحه 2

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir