اخبار گروه طب اورژانس

کسب رتبه برتر (5% اول) توسط آقای دکتر کوروش اخباری دانش آموختۀ گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/10/11-12:15

کسب رتبه برتر (5% اول) توسط آقای دکتر کوروش اخباری دانش آموختۀ گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) طب اورژانس سال 96

 

نظریۀ هیأت ارزشیابی رشته تخصصی طب اورژانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2017/08/31-11:33

دستورالعمل اعزام و انتقال بیماران

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/08/22-9:07

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/21-13:55

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/31-8:57

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/31-8:55

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir