اخبار گروه طب اورژانس

تصویب پروپوزال دستیاران تخصصی و برگزاری جلسه دفاع دستیاران سال آخر

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-5:22

فرایند بررسی درخواست دانشجویان میهمانی و انتقال سال تحصیلی 99-98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-10:21

ابلاغ مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-4:31

لزوم تحویل فیزیکی پروپوزال فراگیران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/19-10:20

فراخوان موضوعی شورای راهبردی طب عمومی کشور

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-11:18

دعوت به همکاری مجله تصویر سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-12:10

مستندات مربوط به جلسات کمیته مرگ و میر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-6:21

مستندات مربوط به جلسات کمیته مرگ و میر گروه در قسمت برنامه های آموزشی/ دستیار تخصصی/ آئین نامه ها و دستورالعمل موجود می باشد.

در خصوص تصویب پروپوزال دانشجویان رشته پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/19-8:40

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir