اخبار گروه طب اورژانس

فرآیند تصویب پایان نامه و طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-13:06

لزوم ثبت پروپوزال فراگیران در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-9:28

اطلاع رسانی در خصوص ارائه وابستگی استاندارد در مقالات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-9:44

لزوم داشتن اتیکت توسط کلیه فراگیران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-11:23

راهنمای دریافت گواهی کد اخلاق از سامانه ملی اخلاق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-11:58

راهنمای طبابت بالینی در خصوص تجویز داروهای کاهنده اسید معده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-9:33

دستورالعمل کشوری احیاء با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-14:37

بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/09-11:44

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir