اخبار گروه طب اورژانس

اقدامات تشخیصی در بالغین ترومایی مشکوک به آسیب ستون فقرات گردن در اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/06-10:01

فراخوان برای دوره MD-PhD آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/04-9:50

راه اندازی پست الکترونیک جدید دانشگاه(دانشکده پزشکی)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-13:15

اطلاع رسانی دسترسی به 50 عنوان کتاب رفرنس الکترونیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/16-9:24

ترجمه فارسی متن اینفوگرافی طب تسکینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-14:24

تصویب پروپوزال دانشجویان رشته پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-8:03

جلسه شورای پژوهشی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/09-13:19

جلسه شورای پژوهشی گروه طب اورژانس در روز پنجشنبه به تاریخ 97/5/11 ساعت 9 صبح در مرکز تحقیقات طب اورژانس برگزار میگردد.

نمایشگاه و کنفرانس ملی گردشگری سلامت اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/09-7:58

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir