اخبار گروه طب اورژانس

برنامه دوره جدید نشست های هم اندیشی اساتید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-11:38

چهارمین دوره کارگاه های نحوۀ آموزش رفتار حرفه ای

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-10:32

مرکز مشاوره آماری مجموعه مراکز تحقیقاتی بیمارستان الزهرا (س)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/01-10:16

تغییر شرایط شرکت در آزمون های پذیرش دستیار در رشته های فوق تخصصی و دوره های تکمیلی تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-9:15

اقدامات تشخیصی در بالغین ترومایی مشکوک به آسیب ستون فقرات گردن در اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/06-10:01

فراخوان برای دوره MD-PhD آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/04-9:50

اطلاع رسانی دسترسی به 50 عنوان کتاب رفرنس الکترونیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/16-9:24

ترجمه فارسی متن اینفوگرافی طب تسکینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-14:24

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir