اخبار گروه طب اورژانس

مستندات مربوط به جلسات کمیته مرگ و میر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-6:21

مستندات مربوط به جلسات کمیته مرگ و میر گروه در قسمت برنامه های آموزشی/ دستیار تخصصی/ آئین نامه ها و دستورالعمل موجود می باشد.

فرآیند تصویب پایان نامه و طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-10:36

لزوم ثبت پروپوزال فراگیران در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-6:58

اطلاع رسانی در خصوص ارائه وابستگی استاندارد در مقالات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-7:14

لزوم داشتن اتیکت توسط کلیه فراگیران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-8:53

راهنمای دریافت گواهی کد اخلاق از سامانه ملی اخلاق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-9:28

راهنمای طبابت بالینی در خصوص تجویز داروهای کاهنده اسید معده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-7:03

دستورالعمل کشوری احیاء با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-12:07

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir