اخبار گروه طب اورژانس

دستورالعمل اعزام و انتقال بیماران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-9:07

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-13:55

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/06-10:20

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-9:06

نامۀ مدیر محترم خدمات آموزشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در خصوص تقدیر و تشکر از آقای دکتر کیوان ناصح دستیار طب اورژانس- پیوست نامه

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-8:57

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-8:55

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir