اخبار گروه طب اورژانس

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/03/13-11:07

قابل توجه کلیه دستیاران سال اول گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/05-8:15

لطفاً جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان "روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران پزشکی" که در ماههای آذر و دی 96 برگزار گردید، به دفتر گروه مراجعه نمایید.

تشویق کتبی با درج در پرونده دکتر امیرحسین فامیل چیت گریان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/02/28-8:27

تشویق کتبی با درج در پرونده دکتر شادی حسن

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/02/28-8:24

تقدیر و تشکر همراهان بیمار از دستیاران طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/02/27-8:42

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/05-10:29

پیرو جلسه شورای آموزشی گروه طب اورژانس به تاریخ 96/10/30 مقرر گردید برای دستیاران زیر بدلیل عملکرد مناسب بالینی، تشویق کتبی با درج در پرونده منظور گردد:

  • دکتر فؤاد صفدری نژاد، دکتر نوشین ادیب، دکتر شادی حسن، دکتر علی بیگدلی، دکتر مهدی عطایی، دکتر محمد گلبان، دکتر کیوان ناصح، دکتر مریم بهروان

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir