اخبار گروه طب اورژانس

ارسال مفاد بند 11 از مصوبات صورتجلسه شورای تخصصی و فوق تخصصی مورخ 97/1/21

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-8:00

دستورالعمل پیشنهادی نحوه رسیدگی به درخواست‌های دستیاران برای شرکت در دو آزمون ارتقاء هم‌زمان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/24-11:40

اطلاعیه شروع تمدید عضویت دانشجویان استعداد درخشان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/11-8:25

انتخاب آقای دکتر محمد گلبان به عنوان دستیار ارشد گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/11-7:10

جلسۀ انتخاب دستیار ارشد گروه در روز جمعه به تاریخ 97/2/7 برگزار شد و ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر سیدمهدی میرحسینی در زمان تصدی مسئولیت فوق، آقاي دكتر محمد گلبان از تاريخ 97/3/1 لغايت 98/2/31 به مدت یک سال به عنوان دستيار ارشد گـروه انتخاب گردیدند.

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-11:26

قابل توجه کلیه دستیاران سال سوم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/29-13:44

تفاهمنامه اجرایی بسته مقیمی برنامه طرح تحول نظام سلامت در سال 1397

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-13:29

ابلاغ آقای دکتر محمد نصر اصفهانی به عنوان مدیر گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/16-9:45

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir