اخبار گروه طب اورژانس

جدول زمانبندی برگزاری آزمونهای گروه علوم پزشکی در سال 1399

تاریخ ایجاد شنبه,1399/02/20-4:44

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس آقای دکتر سعید امیرصدری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/25-9:38

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس آقای دکتر سعید امیرصدری به راهنمایی آقایان دکتر مجید زمانی و دکتر محمد نصر اصفهانی و با عنوان " مقایسه نسبت محیط دور گردن به فاصله بین مجرای گوش خارجی تا لبه فوقانی مانوبریوم با معیار کورمک لهان" در روز یکشنبه به تاریخ 99/2/14  ساعت 9 صبح به صورت مجازی برگزار گردید.

آزمون آنلاین مبحث "مسمومیت با گاز مونوکسید کربن"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/15-6:50

آزمون آنلاین مبحث "مسمومیت با گاز مونوکسید کربن"  از طریق سامانه نوید برای دستیاران گروه طب اورژانس در روز جمعه به تاریخ 1399/2/19 از ساعت 16 لغایت 23 برگزار خواهد شد.

راهنما و دستورالعمل حفاظتی کارورزان جهت فعالیت در بخشهای بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/15-3:51

نحوه ارتقای دستیاران تخصصی به سال بالاتر و شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/15-3:42

اطلاعیه وبینارهای دوشنبه ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/08-9:33

بند 2 مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای دانشگاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/08-4:22

قابل توجه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/01-7:03

آزمون آنلاین مبحث "مسمومیت با اپیوئیدها"  از طریق سامانه نوید برای دستیاران گروه طب اورژانس در روز جمعه به تاریخ 1399/2/5 از ساعت 16 لغایت 23 برگزار خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir