اخبار گروه طب اورژانس

برنامه بانی شو در تاریخ 97/9/28

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-10:28

اطلاعیه در خصوص ثبت نام آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی اسفندماه97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-8:56

لزوم ثبت پروپوزال فراگیران در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-9:28

اطلاع رسانی در خصوص ارائه وابستگی استاندارد در مقالات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-9:44

لزوم داشتن اتیکت توسط کلیه فراگیران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-11:23

راهنمای دریافت گواهی کد اخلاق از سامانه ملی اخلاق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-11:58

انتشار مجله انگلیسی زبان Journal of Pediatrics Review در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/22-13:03

راهنمای طبابت بالینی در خصوص تجویز داروهای کاهنده اسید معده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-9:33

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir