اخبار گروه طب اورژانس

مدارک مورد نیاز جهت درخواست متقاضیان ارتقاء مرتبه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/25-11:22

دستورالعمل جامع اورژانس بیمارستانی ابلاغی از معاون محترم درمان دانشگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/19-13:29

کسب رتبه برتر (5% اول) توسط آقای دکتر کوروش اخباری دانش آموختۀ گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/19-12:15

کسب رتبه برتر (5% اول) توسط آقای دکتر کوروش اخباری دانش آموختۀ گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) طب اورژانس سال 96

 

نامۀ معاون محترم آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/07/13-8:21

نظریۀ هیأت ارزشیابی رشته تخصصی طب اورژانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/09-11:33

اعلام دسترسی آزمایشی به مجلات پزشکی Thieme

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-11:35

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir