اخبار گروه طب اورژانس

حکم ارشدیت دکتر مریم متقی رشته طب اورژانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/26-12:58

انتشار مجله انگلیسی زبان Journal of Pediatrics Review در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/22-13:03

اطلاع رسانی به دانشجویان جهت ثبت نام در سامانه سینا (بنیاد نخبگان)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-10:37

اطلاعیه آزمون سنجش مهارتهای بالینی 24 آبان 1397

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-10:26

سخنرانی Prof :S.R.Joshe in IIH

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-9:23

تمدید سامانه نقل وانتقال دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/14-8:00

راهنمای طبابت بالینی در خصوص تجویز داروهای کاهنده اسید معده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-9:33

دستورالعمل کشوری احیاء با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-14:37

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir