اخبار گروه طب اورژانس

قابل توجه کلیه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-11:23
سلام صبح همگی بخیر، دستیاران محترم در خصوص ارزشیابی مرحله دوم کارگاه گچ و آتل لطفا مطابق موارد زیر اقدام گردد:
از هریک از پروسیجرهای زیر یک مورد شامل؛
۱-  باز کردن گچ( اندام فوقانی یا تحتانی)
۲- گرفتن گچ کوتاه دست یا پا
۳- گرفتن آتل کوتاه thumb spica 
۴- گرفتن آتل کوتاه خلفی پا یا آتل stirrup 
فیلم گرفته شود.
 
در فیلم مورد نظر :

دعوت به همکاری مجله تصویر سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-14:40

مستندات مربوط به جلسات کمیته مرگ و میر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-8:51

مستندات مربوط به جلسات کمیته مرگ و میر گروه در قسمت برنامه های آموزشی/ دستیار تخصصی/ آئین نامه ها و دستورالعمل موجود می باشد.

در خصوص سامانه نقل و انتقال دستیاران تخصصی در بهمن ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/29-9:14

در خصوص تصویب پروپوزال دانشجویان رشته پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/19-11:10

آزمون کتبی جامع دستیاران سال آخر گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-11:00

آزمون کتبی جامع دستیاران سال آخر گروه در روز چهارشنبه به تاریخ 97/12/15 در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار خواهد شد.

آزمون آسکی سالیانه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-11:00

آزمون آسکی سالیانه دستیاران گروه در روز سه شنبه به تاریخ 98/2/10 از ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار خواهد شد.

اطلاع رسانی فصلنامه دانشکده علوم پزشکی نیشابور

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/10-12:25

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir