اخبار گروه طب اورژانس

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1398

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/24-9:24

جمع آوری مشخصات و مدارک دستیاران سال آخر رشته های تخصصی سال 1398

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/22-8:42

تصویب پروپوزال دستیاران تخصصی و برگزاری جلسه دفاع دستیاران سال آخر

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-8:52

فرایند بررسی درخواست دانشجویان میهمانی و انتقال سال تحصیلی 99-98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-13:51

اطلاعیه ثبت نام آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی میان دوره خردادماه 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/14-11:47

آزمون آسکی و PMP دستیاران طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/16-8:45

آزمون آسکی و PMP دستیاران طب اورژانس در روز سه شنبه به تاریخ 98/2/10 ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار  شد.

ابلاغ مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-8:01

لزوم تحویل فیزیکی پروپوزال فراگیران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/19-13:50

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir