اخبار گروه طب اورژانس

کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-9:42

جلسه توجیهی حیطه کارآفرینی دهمین المپیاد علمی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/26-9:46

جلسۀ انتخاب مدیر گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/18-11:04

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-10:29

پیرو جلسه شورای آموزشی گروه طب اورژانس به تاریخ 96/10/30 مقرر گردید برای دستیاران زیر بدلیل عملکرد مناسب بالینی، تشویق کتبی با درج در پرونده منظور گردد:

  • دکتر فؤاد صفدری نژاد، دکتر نوشین ادیب، دکتر شادی حسن، دکتر علی بیگدلی، دکتر مهدی عطایی، دکتر محمد گلبان، دکتر کیوان ناصح، دکتر مریم بهروان

 

آیین نامه پوشش حرفه ای فراگیران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/09-11:59

ممنوعیت استفاده غیر متعارف از تلفن همراه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/09-7:56

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir