اخبار گروه طب اورژانس

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه, 01/04/1396 - 10:02

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 31/03/1396 - 08:07

پمفلت مربوط به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

صفحه 1             صفحه 2

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه, 23/03/1396 - 08:00

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه, 22/03/1396 - 10:08

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد یکشنبه, 21/03/1396 - 08:50

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد یکشنبه, 21/03/1396 - 08:46

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir