اخبار گروه طب اورژانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارورز خانم دکتر هانیه هلیلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-10:17

جلسه دفاع از پایان نامه کارورز خانم دکتر هانیه هلیلی به راهنمایی آقای دکتر رضا عزیزخانی و استاد مشاور آقایان دکتر فرهاد حیدری و دکتر بابک معصومی و دکتر محمدصالج جعفرپیشه با عنوان

" Comparing the Effect of Lidocaine-Prilocaine Cream and Infiltrative Lidocaine on Overall Pain Perception during Thoracentesis and Abdominocentesis: ARandomized Clinical Trial"

در روز چهارشنبه به تاریخ 99/4/11 ساعت 10صبح در کلاس شماره شش مرکز اموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار گردید.

ابلاغ خانم دکتر آزیتا عظیمی به عنوان دستیار ارشد گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-5:12

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس خانم دکتر ملیحه مظاهری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-9:23

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس خانم دکتر ملیحه مظاهری به راهنمایی آقایان دکتر مجید زمانی، دکتر فرهاد حیدری و دکتر بابک معصومی و با عنوان

" Comparison of diagnostic accuracy of bedside ultrasonography and radiography for the  calcaneal fractures in emergency department"

در روز یکشنبه به تاریخ 99/3/25 ساعت 9:30 صبح در کلاس شماره چهار مرکز اموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار گردید.

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/24-9:03

لزوم نصب اتیکت شناسایی و پوشش مناسب برای کلیه فراگیران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/18-4:27

ثبت نام آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی شهریور ماه 99

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/18-3:39

دومین فراخوان ارائه دو واحد درس "طب ایرانی و مکمل"

تاریخ ایجاد شنبه,1399/02/27-5:49

زمان تعیین شده جهت ارائه تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/22-3:36

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir