اخبار گروه طب اورژانس

راه اندازی سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/17-6:21

فایل های الکترونیکی چارچوب های ملی ارائه خدمت دربیماری ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/11-6:47

فایل های الکترونیکی چارچوب های ملی ارائه خدمت در:

بیماری دیابت        بیماریهای عروق کرونر      بیماریهای مزمن تنفسی       ترویج سبک زندگی سالم          حوادث ترافیکی

قابل توجه دانشجویان پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/03-5:46

فرم های جدید پروپوزال پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-6:02

پخش آنلاین کنگره بین المللی آموزش پزشکی AMEE 2019

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/20-6:24

سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/29-8:47

الگوریتم تصویب پروپوزال دانشجویان رشته پزشکی - کلیه گروههای پایه و بالینی (شهریور98)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-7:38

فراخوان بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1398

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/17-10:43

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir