دستیاران نمونۀ نیمسال اول تحصیلی 97-96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/02-9:42
Printer-friendly versionPDF version

پیرو جلسه شورای آموزشی گروه طب اورژانس به تاریخ 97/1/29،به این وسیله دستیاران نمونۀ نیمسال اول تحصیلی 97-96 به شرح زیر اعلام میگردد:

آقای دکتر امیربهادر برومند (دستیار سال سوم) - آقای دکتر علی بیگدلی (دستیار سال دوم) - خانم دکتر مرضیه ولی (دستیار سال اول)

لوگوی اورژانس: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir