اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک در تاریخ 20 الی 22 آبان ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/17-11:40
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir