انتخاب آقای دکتر محمد گلبان به عنوان دستیار ارشد گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/11-7:10
Printer-friendly versionPDF version

جلسۀ انتخاب دستیار ارشد گروه در روز جمعه به تاریخ 97/2/7 برگزار شد و ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر سیدمهدی میرحسینی در زمان تصدی مسئولیت فوق، آقاي دكتر محمد گلبان از تاريخ 97/3/1 لغايت 98/2/31 به مدت یک سال به عنوان دستيار ارشد گـروه انتخاب گردیدند.

لوگوی اورژانس: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir