آزمون پایان دوره کارورزان طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/11-7:12
Printer-friendly versionPDF version

آزمون پایان دوره کارورزان طب اورژانس در اردیبهشت ماه 97 در روز دوشنبه به تاریخ 97/2/31 ساعت 8 صبح درمرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار خواهد شد.

لوگوی اورژانس: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir