اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-10:06

جلسه شورای عمومی گروه در روز پنجشنبه 97/4/28  از ساعت 9 صبح در محل دفتر گروه تشکیل و پیرامون مسائلی چون شیوه نامه طراحی سیستم ها و روش ها، نحوه ممهور نمودن نسخ بیمارستان و پیگیری انجام معاینات وسوابق بیماران آموزشی توسط دستیاران ، ارائه گزارش آزمون ارتقای سالیانه دستیاران ، موافقت با حضور اعضای محترم هیئت علمی در کنگره های چشم پزشکی و دوره های آموزشی خارج از کشورو..... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

سمینار ادواری چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-8:15

در روز پنج شنبه مورخ 1397/4/28 از ساعت 7 و 30 دقیقه سمینارادواری چشم پزشکی توسط جناب آقای دکتر علیرضا پیمان با عنوان " بیماری های قرنیه" و با حضور اساتید واعضای محترم گروه ، چشم پزشکان و دستیاران چشم پزشکی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید .

سمینار ادواری چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-9:19

   سمینار ادواری چشم پزشکی با عنوان استرابیسم در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۳/۳۱ از ساعت 8 صبح توسط آقای دکتر علیرضا زندی و با حضور اساتید محترم گروه چشم، دستیاران و چشم پزشکان استان اصفهان همراه با جلسه پرسش و پاسخ در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید.

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-9:21

   جسله شورای گروه چشم پزشکی در روزپنجشنبه مورخ 97/3/31 از ساعت 9 صبح در محل دفتر گروه تشکیل و در خصوص امور مربوط به آزمون ها و ارتقای دستیاران و دیگر موضوعات دستیاری و اعضای هیئت علمی بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir