اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-9:13

جلسه دفاع از پایان نامه توسط آقای دکتر محمد مکانیکی ، آقای دکتر پوریا رادمنش ، و خانم دکتر معصومه زارعی ، با حضور اعضای شورای پژوهشی گروه چشم و دستیاران  روز 96/6/30  پنجشنبه در محل کلاس درس برگزار گردید.

کمیته تدوین برنامه جامع کوریکولوم دستیاری گروه چشم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-9:10

کمیته تدوین برنامه جامع کوریکولوم  دستیاری گروه چشم راس ساعت 10 مورخ 96/6/9 با حضور مدیر گروه چشم و همه اعضای گروه در محل گروه برگزار گردید .

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-9:02

جلسه شورای پژوهشی گروه راس ساعت 8 صبح مورخ 96/6/9  با طرح موارد مختلف و با دفاع از مقاله توسط دکتر حسین ابطحی دستیار چشم و دکتر صادق برادران مهدوی در محل دفتر گروه چشم برگزار گردید

سمینار ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-9:15

سمینار ادواری گروه چشم در تاریخ 96/6/2 با سخنرانی جناب  آقای دکتر فاضل تحت عنوان تکنیکهای جراحی فیکو امولسیفیکاسیون برگزار شد در ابتدا سخنران مطالب   Basic  در خصوص عمل جراحی فیکو در وضعیتهای مختلف  شامل وضعیت سیستماتیک و  مسایل چشمی بیماران را مطرح نمود و سپس پانل و بحث گروهی انجام شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir