اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-9:21

   جسله شورای گروه چشم پزشکی در روزپنجشنبه مورخ 97/3/31 از ساعت 9 صبح در محل دفتر گروه تشکیل و در خصوص امور مربوط به آزمون ها و ارتقای دستیاران و دیگر موضوعات دستیاری و اعضای هیئت علمی بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-8:03

   در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/3/24 جلسه شورای پژوهشی در محل دفتر گروه تشکیل و یک مورد دفاع از مقاله پایان نامه توسط آقای دکتر سید هاشم موسوی دستیار فلوشیپ ویتره و رتین انجام و دو مورد عنوان پروپوزال مربوط دستیاران چشم پزشکی بنام آقایان دکتر سعیدرضا مشفقی و دکتر سید طه میرجانی به تصویب رسید .

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-10:27

در روز پنجشنبه مورخ 1397/3/3از ساعت 8 صبح جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضای هیئت علمی گروه در محل کلاس درس مرکز تشکیل گردید.در این جلسه  به طرح و بررسی 2 مورد دفاع ازمقاله منتج از پایان نامه  ، 2 مورد دفاع از پروپوزال دستیاران و 1 مورد دفاع از عنوان پایان نامه دانشجوی پزشکی پرداخته شد .

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-10:48

جلسه شورای گروه چشم پزشکی در ساعت 11 و 30 دقیقه مورخ 97/2/27 با حضور اعضای هیئت علمی وبا بحث و بررسی موضوعات و موارد مربوطه در محل دفتر گروه تشکیل گردید .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir