اخبار گروه چشم پزشکی

برگزاری سمینار ادواری ماهانه گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-7:06

سمینار ادواری گروه چشم در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۸ با تلاوت ایاتی از قرآن کریم آغاز شد .و سپس برنامه بصورت جراحی زنده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر فاضل  تحت عنوان vitroretinal  interface disorder  + live surgery    برگزار گردید در ضمن پانل پرسش و پاسخ در مورد موضوع  انجام شد

ازمون کتبی دستیاران گروه چشم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-11:06

آزمون کتبی از کتاب اوربیت از دستیاران چشم درتاریخ 95/11/16  در سالن کنفرانس بیمارستان فیض برگزار گردید .

 ژورنال کلاب چشم پزشکی درتاریخ     95/11/26 در سالن کنفرانس مرکز برگزار خواهد شد.

سمینار ماهیانه گروه چشم دی ماه1395

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-12:44

سمینار ادواری چشم پزشکی در تاریخ 95/10/30  توسط استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا دهقانی تحت عنوان pathologic myopia , وبا حضور اساتید محترم گروه چشم و چشم پزشکان محترم استان اصفهان و دستیاران گروه چشم در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir