اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/16-10:27

    جلسه شورای گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/7/11 از ساعت 8 صبح در دفتر گروه تشکیل گردید . در این جلسه که با دعوت و حضور اساتید فرهیخته و بازنشسته گروه ، جناب آقای دکتر رزمجو و جناب آقای دکتر فشارکی برگزار شد ؛ معارفه دستیاران فلوشیپ و تخصصی چشم پزشکی انجام  و سپس موارد آموزشی ومکاتبات گروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت . 

اعلام نتیجه بازدید هیئت ارزشیابی تخصصی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) قرنیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/24-6:05

    نتیجه بازدید هیئت ارزشیابی تخصصی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) قرنیه و سگمان قدامی با نظریه نهایی تائید قطعی و پذیرش یک نفر دستیار مذکور در هر دوره اعلام شد. از جمله نقاط قوت، بخش اساتید با تجربه و علاقه مند و تنوع بیماران و از نکات مورد توجه ، جذب حداقل یک نفر هیئت علمی جدید و رفع محدودیت کارهای تخصصی و کمبود تجهیزات عنوان شده است .

معرفی دستیاران جدیدالورود

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/10-5:25

     دستیاران چشم پزشکی جدیدالورود سال تحصیلی 1399-1398 به گروه معرفی شدند. تعداد آنها 7 نفر بوده که پس از طی کارگاههای توانمندسازی از تاریخ 98/6/14 در بخش حضور یافته و شروع بکار می نمایند.

بازدید تیم اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-8:15

    در روز چهارشنبه مورخ 23 مردادماه تیم ارزیابی آموزشی وزارت بهداشت در معییت مسئولین و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان از امکانات و توانمندی های گروه چشم پزشکی و مرکز آموزشی درمانی فیض بازدید بعمل آوردند. 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir