اخبار گروه چشم پزشکی

انتقال کامل جناب آقای دکتر بهرام اشراقی فلوشیپ آکولوپلاستی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-6:19

   پیرو هماهنگی ها و پیگیریهای انجام شده جناب آقای دکتر بهرام اشراقی فلوشیپ آکولوپلاستی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به این گروه انتقال کامل یافته و از تیرماه فعالیت خود را در برنامه های گروه شروع نموده اند .

جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات گروه چشم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/04/20-10:07

    جلسه مشترک مرکز تحقیقات بیماری های چشم و شورای پژوهشی  گروه در روز پنجشنبه مورخ 98/4/20 از ساعت 9/30 صبح با حضور اعضا در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و پیرامون امور مربوطه خصوصا  شرایط و اشکالات موجود وچارت تشکیلاتی مرکز تحقیقات چشم  وهمچنین راههای ارتقای کیفی و کمی مرکزبحث و تبادل نظر گردید . در ادامه دو مورد طرح تحقیقاتی و یک مورد عنوان پروپوزال پایان نامه خانم دکتر فاطمه رحیمی فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی به تصویب رسید .

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/04/20-9:55

جلسه شورای عمومی گروه در روز پنجشنبه مورخ 98/4/20 از ساعت 8 صبح با حضور اعضا در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و پیرامون امور مربوطه خصوصا مسایل آموزشی دستیاران و آزمون ارتقا بحث و تبادل نظر گردید .

بازدید هیات ارزشیابی تخصصی چشم پزشکی از بخش چشم پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیض

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/30-9:31

    در روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 از ساعت 8 صبح هیات ارزشیابی تخصصی چشم پزشکی از بخش چشم پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیض بازدید بعمل آوردند .  هیات مذکوردر این بازدید ضمن برگزاری نشست های جداگانه با اعضای هیات علمی گروه و دستیاران تخصصی و فلوشیپ ، در جریان برنامه های آموزشی درمانی گروه چشم قرار گرفتند . 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir