اخبار گروه چشم پزشکی

برگزاری آزمون دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-11:48

آزمون رفرکتیو و اپتیک دستیاران چشم پزشکی در روز پنجشنبه مورخ 25 بهمن از ساعت 7/30 در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض و زیر  نظر آقای دکتر کشفی و آقای دکتر کوشا برگزار شد .

برنامه Journal Club

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/08-7:58

    در ساعت 7/30 روز دوشنبه مورخ 1397/11/8 باحضور دستیاران چشم پزشکی برنامه Journal Club در سرویس ویتره و رتین توسط دکتر محمدحسین تقدیری دستیار چشم پزشکی زیر نظر آقای دکتر فرزان کیان ارثی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید .

 

کنفرانس ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-5:49

   از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/10/27 کنفرانس ادواری گروه چشم  با عنوان (Psudo tumor cerebri ) در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید .این کنفرانس  بصورت مشترک با گروههای داخلی اعصاب و جراحی اعصاب برگزارو در ابتدا  آقای دکتر شایگان نژاد از گروه داخلی اعصاب در خصوص علایم تشخیص انواع درمانهای پسودو تومور صحبت نمودند سپس آقای دکتر فاضل از گروه جراحی

جلسه شورای عمومی گروه چشم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/10/20-11:33

    جلسه شورای عمومی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 97/10/20 از ساعت 10 صبح در محل دفتر گروه با حضور اعضا تشکیل گردید . در این جلسه علاوه بر طرح مکاتبات و امور جاری گروه ، مواردی چون : معارفه و خوش آمدگویی به آقای دکتر نیما کوشا فلوشیپ قرنیه بعنوان عضو جدید هیئت علمی گروه ، ارائه توضیحات وگزارش سامانه پژوهشیارتوسط کارشناسان گروه و طرح و تصویب لگوی گروه چشم ، مطرح گردید .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir