اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-7:00

در روز پنجشنبه مورخ 1398/10/26 از ساعت 9 و نیم  صبح جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در کلاس درس تشکیل شد در این جلسه خانم دکتر زهرا ایمانی دستیار و آقای حمیدرضا جهانبانی دانشجوی پزشکی ازمقاله پایان نامه خود دفاع کردند همچنین دو مورد عنوان پایان نامه مربوط به دستیاران چشم، دکتر مهدی توکلی و دکترامیرحسین اکبرپور به تصویب رسید .

کنفرانس ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-5:10

کنفرانس ادواری گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/10/26 از ساعت 8 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض با حضور اعضای محترم هیئت علمی ، متخصصین و دستیاران چشم پزشکی ،با ارائه و سخنرانی جناب آقای دکتر فرزان کیان ارثی برگزارشد .

کنفرانس ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/03-5:51

   کنفرانس ادواری گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۸ در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزارشد .در این جلسه مباحث علمی مربوط به کاربرد لیزر میکروپالس در چشم پزشکی طرح گردید.سخنران اول جناب آقای دکتر فاضل بودند که در مورد basic  میکرو پالسی و تئوریهای مربوط به نحوه تاثیر این لیزر صحبت کردند  و پس ازآن جناب آقای دکتر شهشهان در خصوص کاربرد میکروپالسی در گلوکم سخنرانی نمودند . در خاتمه ازجناب آقای دکتر فروغی از پیشکسوتان چشم پزشکی اصفهان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-10:01

جلسه شورای عمومی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/9/21 از ساعت 9 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید. در این جلسه به  بحث و تبادل نظر در خصوص مکاتبات و مسایل مشروحه ذیل پرداخته شد و تصمیمات  لازم اتخاذ گردید:

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir