اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/12/04-9:40

جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/12/1 از ساعت 9 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید :

1 - دفاع از مقاله پایان نامه توسط خانم دکتر اطهر طاهری دستیار چشم

2 - دفاع از مقاله پایان نامه توسط آقای دکتر محمد توحیدی دستیار چشم

جلسه شورای گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/27-6:55

جلسه شورای گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/12/1 از ساعت 8 صبح در دفتر گروه تشکیل گردید . در این جلسه به مواردی همچون انتخاب مدیر گروه ، جذب نیروهای جدید هیئت علمی ،  درخواست میهمانی خانم دکتر مهیا قاضی و خانم دکتر جعفری و همچنین بررسی موضوع انتخاب دستیار ارشد گروه چشم از دیگر موارد آموزشی بود که در کنار بررسی سایر مکاتبات گروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

جلسه شورای گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/05-6:19

    جلسه شورای گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/11/3 از ساعت 9 صبح در دفتر گروه تشکیل گردید . در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ثبت حضور وغیاب اعضای محترم هیئت علمی در گروه و بیمارستان و لازم الاجرا بودن آن پرداخته شد و کارشناس کارگزینی در این خصوص توضیحاتی ارائه نمودند  همچنین در این جلسه موارد آموزشی ومکاتبات گروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/05-6:05

جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/11/3 از ساعت 10 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید.در این جلسه موارد ذیل مطرح شد:

1 - دفاع از مقاله پایان نامه خانم دکتر سمیه اکبری دستیار چشم پزشکی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir