اخبار گروه چشم پزشکی

روز پزشک

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-13:43

یکم شهریور زاد روز دانشمند بزرگ و طبیب فرزانه ، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد.

سمینار ماهیانه گروه چشم مرداد 1395

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/05/28-10:34

سمینار ماهیانه ادواری گروه چشم پنجشنبه 95/5/28 تحت عنوان (تفسیرOCT سر عصب)  با سخنرانی خانم دکتر افسانه نادری و همزمان ،پانل پرسش و پاسخ توسط آقای دکتر دهقانی و آقای دکتر شهشهانی در سالن مرکز برگزار گردید

تفسیر oct سر عصب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/05/28-9:57

تفسیر oct سر عصب توسط خانم دکتر افسانه نادری پنجشنبه مورخ 95/5/28 در سالن مرکز برگزارشد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir