اخبار گروه چشم پزشکی

سمینار ماهیانه گروه چشم ابان ماه1395

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/02-6:36

سومین کنفرانس ادواری گروه چشم در سال 1395 با عنوان pathychoroid توسط جناب قای دکتر حشمت الله قنبری مدیر محترم گروه چشم در تاریخ 95/7/29 با حضور اساتید گروه چشم استان اصفهان و دستیاران و دانشجویان درسالن مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید.

روز پزشک

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-10:13

یکم شهریور زاد روز دانشمند بزرگ و طبیب فرزانه ، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد.

سمینار ماهیانه گروه چشم مرداد 1395

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/05/28-7:04

سمینار ماهیانه ادواری گروه چشم پنجشنبه 95/5/28 تحت عنوان (تفسیرOCT سر عصب)  با سخنرانی خانم دکتر افسانه نادری و همزمان ،پانل پرسش و پاسخ توسط آقای دکتر دهقانی و آقای دکتر شهشهانی در سالن مرکز برگزار گردید

تفسیر oct سر عصب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/05/28-6:27

تفسیر oct سر عصب توسط خانم دکتر افسانه نادری پنجشنبه مورخ 95/5/28 در سالن مرکز برگزارشد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir