اخبار گروه چشم پزشکی

برگزاری برنامه ادواری گروه چشم درخرداد ماه ۱۳۹۴

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/30-11:18

اولین کنفــرانس ادواری گـروه چشـــم در سـال ۱۳۹۴  با عنـــوان   "  دید رنگی"  توسط آقای دکتــر فرزان کیان ارثی   فلــوشیپ گــروه ویتره و رتین و " case presentation   " توسط  آقای دکتر علیرضا پیمان فلوشیپ گروه قرنیه  در تــاریـــخ  ۱۳۹۴/۰۳/۲۸  با حضــور اســاتیـــد محتــرم گــروه چشــم  وچشم پــزشـکان محتـــرم استــان  و دستیــاران گــروه چشـــــم در ســالـــن کنفرانس مرکـز آموز

بارگزاری برنامه های آنکالی ؛ کشیک و آموزشی خرداد ماه ۱۳۹۴

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/02-9:56

به اطلاع میرساند برنامه های آنکالی ؛کشیک و آموزشی اساتید ؛ دستیاران ؛ کارورزان گروه چشم  در خرداد  ماه ۱۳۹۴  هم اینک در وب سایت گروه چشم  بارگذاری و آماده مشاهده میباشد

قابل توجه اکسترنهای اردیبهشت ماه گروه چشم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/13-10:52

بدینوسیله برگزاری آزمون کتبی و OSCI اکسترنهای گروه چشم مورخ 1394/02/16 در سالن کنفرانس بعثت مرکز آموزشی درمانی فیض راس ساعت 11/30 صبح اعلام می گردد./

بارگزاری برنامه های آنکالی ؛ کشیک و آموزشی اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/13-10:38

به اطلاع میرساند برنامه های آنکالی ؛کشیک و آموزشی اساتید ؛ دستیاران ؛ کارورزان گروه چشم در اردیبهشت ماه  ۱۳۹۴  هم اینک در وب سایت گروه چشم  بارگذاری و آماده مشاهده میباشد

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir