اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-6:32

جلسه شورای پژوهشی گروه راس ساعت 8 صبح مورخ 96/6/9  با طرح موارد مختلف و با دفاع از مقاله توسط دکتر حسین ابطحی دستیار چشم و دکتر صادق برادران مهدوی در محل دفتر گروه چشم برگزار گردید

سمینار ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-5:45

سمینار ادواری گروه چشم در تاریخ 96/6/2 با سخنرانی جناب  آقای دکتر فاضل تحت عنوان تکنیکهای جراحی فیکو امولسیفیکاسیون برگزار شد در ابتدا سخنران مطالب   Basic  در خصوص عمل جراحی فیکو در وضعیتهای مختلف  شامل وضعیت سیستماتیک و  مسایل چشمی بیماران را مطرح نمود و سپس پانل و بحث گروهی انجام شد.

سمینار ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-6:16

سمینار ماهانه ادواری گروه چشم پنجشنبه 96/5/5 تحت عنوان  (موضوع: كاربرد لیزر فمتوسکند درجراحی های سگمان قدامی) با حضور اساتید محترم  گروه و دستیاران توسط  استاد محترم جناب آقای دکتر سید محمد قریشی برگزار گردید در ضمن پانل پرسش و پاسخ در مورد موضوع انجام شد.
 

برگزاری سمینار ادواری ماهانه گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-4:36

سمینار ادواری گروه چشم در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۸ با تلاوت ایاتی از قرآن کریم آغاز شد .و سپس برنامه بصورت جراحی زنده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر فاضل  تحت عنوان vitroretinal  interface disorder  + live surgery    برگزار گردید در ضمن پانل پرسش و پاسخ در مورد موضوع  انجام شد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir