اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-6:58

جلسه شورای پژوهشی گروه در روز شنبه مورخ 31 شهریورماه 97 راس ساعت 12 در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و آقای دکتر محمدحسین نیک پور دستیار چشم پزشکی از مقاله پایان نامه خود دفاع کردند همچنین با تغییر استاد مشاور خانم سارا غفاری دانشجوی پزشکی موافقت گردید . 

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/13-5:33

   در روز چهارشنبه مورخ 1397/5/10 راس ساعت 11 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه با حضور اعضای شورا در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و آقای امیر مسعود رفیع منزلت داتشجوی پزشکی از مقاله پایان نامه دکترای پزشکی خود دفاع کردند .

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-6:36

جلسه شورای عمومی گروه در روز پنجشنبه 97/4/28  از ساعت 9 صبح در محل دفتر گروه تشکیل و پیرامون مسائلی چون شیوه نامه طراحی سیستم ها و روش ها، نحوه ممهور نمودن نسخ بیمارستان و پیگیری انجام معاینات وسوابق بیماران آموزشی توسط دستیاران ، ارائه گزارش آزمون ارتقای سالیانه دستیاران ، موافقت با حضور اعضای محترم هیئت علمی در کنگره های چشم پزشکی و دوره های آموزشی خارج از کشورو..... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

سمینار ادواری چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-4:45

در روز پنج شنبه مورخ 1397/4/28 از ساعت 7 و 30 دقیقه سمینارادواری چشم پزشکی توسط جناب آقای دکتر علیرضا پیمان با عنوان " بیماری های قرنیه" و با حضور اساتید واعضای محترم گروه ، چشم پزشکان و دستیاران چشم پزشکی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir