اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای آموزش گروه چشم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-6:50

جلسه شورای آموزش گروه چشم  ساعت 8 صبح مورخ 96/7/13 در دفتر گروه چشم برگزار شد .

جلسه توجیهی دستیاران سال اول گروه چشم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-6:47

جلسه توجیهی دستیاران سال اول گروه چشم  در تاریخ 96/7/1 ساعت 7 صبح با حضور اعضای هیات علمی برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-6:43

جلسه دفاع از پایان نامه توسط آقای دکتر محمد مکانیکی ، آقای دکتر پوریا رادمنش ، و خانم دکتر معصومه زارعی ، با حضور اعضای شورای پژوهشی گروه چشم و دستیاران  روز 96/6/30  پنجشنبه در محل کلاس درس برگزار گردید.

کمیته تدوین برنامه جامع کوریکولوم دستیاری گروه چشم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-6:40

کمیته تدوین برنامه جامع کوریکولوم  دستیاری گروه چشم راس ساعت 10 مورخ 96/6/9 با حضور مدیر گروه چشم و همه اعضای گروه در محل گروه برگزار گردید .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir