اخبار گروه چشم پزشکی

سمینار ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-9:46

سمینار ماهانه ادواری گروه چشم پنجشنبه 96/5/5 تحت عنوان  (موضوع: كاربرد لیزر فمتوسکند درجراحی های سگمان قدامی) با حضور اساتید محترم  گروه و دستیاران توسط  استاد محترم جناب آقای دکتر سید محمد قریشی برگزار گردید در ضمن پانل پرسش و پاسخ در مورد موضوع انجام شد.
 

برگزاری سمینار ادواری ماهانه گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-7:06

سمینار ادواری گروه چشم در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۸ با تلاوت ایاتی از قرآن کریم آغاز شد .و سپس برنامه بصورت جراحی زنده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر فاضل  تحت عنوان vitroretinal  interface disorder  + live surgery    برگزار گردید در ضمن پانل پرسش و پاسخ در مورد موضوع  انجام شد

ازمون کتبی دستیاران گروه چشم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-11:06

آزمون کتبی از کتاب اوربیت از دستیاران چشم درتاریخ 95/11/16  در سالن کنفرانس بیمارستان فیض برگزار گردید .

 ژورنال کلاب چشم پزشکی درتاریخ     95/11/26 در سالن کنفرانس مرکز برگزار خواهد شد.

سمینار ماهیانه گروه چشم دی ماه1395

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-12:44

سمینار ادواری چشم پزشکی در تاریخ 95/10/30  توسط استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا دهقانی تحت عنوان pathologic myopia , وبا حضور اساتید محترم گروه چشم و چشم پزشکان محترم استان اصفهان و دستیاران گروه چشم در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir