اخبار گروه چشم پزشکی

تقدیر و تشکر از مدیر محترم گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-7:54

   از سوی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده طی نامه 13019/8/د مورخ 1397/8/13 از جناب آقای دکتر مرتضوی  مدیر محترم گروه چشم و همکاران بدلیل تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی گروه تقدیر و تشکر بعمل آمد.

تقدیر و تشکر از مدیر محترم گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-7:51

   از سوی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده طی نامه 13019/8/د مورخ 1397/8/13 از جناب آقای دکتر مرتضوی  مدیر محترم گروه چشم و همکاران بدلیل تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی گروه تقدیر و تشکر بعمل آمد

کنفرانس ادواری چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-6:15

کنفرانس ماهیانه گروه چشم با موضوع "چشم پزشکی و پزشکی قانونی" توسط  جناب آقای دکتر سید علی اکبر مرتضوی و جناب آقای دکتر فرهاد فاضل از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/7/26 با حضور اعضای محترم هیئت علمی ، دستیاران ، چشم پزشکان و انجمن چشم پزشکی اصفهان در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید . در این جلسه جناب آقای دکتر اسلامی نیا از سازمان پزشکی قانونی اصفهان نیز به ارائه برخی قوانین و مقررات پزشکی قانونی پرداختند و به پرسش حاضران پاسخ دادند .

سمینار ادواری چشم پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/26-11:08

کنفرانس ماهیانه گروه چشم با موضوع "چشم پزشکی و پزشکی قانونی" توسط  جناب آقای دکتر سید علی اکبر مرتضوی و جناب آقای دکتر فرهاد فاضل از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/7/26 با حضور اعضای محترم هیئت علمی ، دستیاران ، چشم پزشکان و انجمن چشم پزشکی اصفهان در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید . در این جلسه جناب آقای دکتر اسلامی نیا از سازمان پزشکی قانونی اصفهان نیز به ارائه برخی قوانین و مقررات پزشکی قانونی پرداختند و به پرسش حاضران پاسخ دادند .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir