اخبار گروه چشم پزشکی

شرکت اعضای محترم هیئت علمی گروه چشم پزشکی در کنگره سراسری چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-7:11

از تاریخ 97/8/21 لغایت 97/8/24 اعضای محترم هیئت علمی گروه چشم پزشکی در کنگره سراسری چشم پزشکی که در مرکز همایش های رازی تهران برگزار گردید شرکت نموده و در چندین برنامه سمپوزیوم و کارگاهی کنگره ، ارائه مقاله و سخنرانی داشتند . ضمنا پیرو معرفی گروه ، جناب آقای دکتر سید محمد قریشی استاد بازنشسته بعنوان معلم برتر برگزیده و در کنگره سراسری مورد تقدیر قرار گرفتند . 

تقدیر و تشکر از مدیر محترم گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-7:55

از سوی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده ، طی نامه 13019/8/د مورخ 1397/8/13 از جناب آقای دکتر مرتضوی مدیر محترم گروه چشم و همکاران بدلیل تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی گروه تقدیر و تشکر بعمل آمد.

تقدیر و تشکر از مدیر محترم گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-7:54

   از سوی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده ، طی نامه 13019/8/د مورخ 1397/8/13 از جناب آقای دکتر مرتضوی مدیر محترم گروه چشم و همکاران بدلیل تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی گروه تقدیر و تشکر بعمل آمد.

تقدیر و تشکر از مدیر محترم گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-7:54

   از سوی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده طی نامه 13019/8/د مورخ 1397/8/13 از جناب آقای دکتر مرتضوی  مدیر محترم گروه چشم و همکاران بدلیل تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی گروه تقدیر و تشکر بعمل آمد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir