اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-10:01

  جلسه شورای پژوهشی گروه چشم پزشکی درساعت هشت و نیم روز پنج شنبه مورخ 1397/9/1 با حضور اعضا درمحل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل شد . دراین جلسه دو مورد پروپوزال و یک مورد عنوان پروپوزال دستیاران بررسی شد همچنین دو مورد گواهی همکاری پایان نامه به تائید شورا رسید . 

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-9:58

  جلسه شورای پژوهشی گروه چشم پزشکی در روز پنج شنبه مورخ 1397/9/1 با حضور اعضا درمحل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل شد . دراین جلسه دو مورد پروپوزال و یک مورد عنوان پروپوزال دستیاران بررسی شد همچنین دو مورد گواهی همکاری پایان نامه به تائید شورا رسید . 

شرکت اعضای محترم هیئت علمی گروه چشم پزشکی در کنگره سراسری چشم پزشکی تهران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-7:14

از تاریخ 97/8/21 لغایت 97/8/24 اعضای محترم هیئت علمی گروه چشم پزشکی در کنگره سراسری چشم پزشکی که در مرکز همایش های رازی تهران برگزار گردید شرکت نموده و در چندین برنامه سمپوزیوم و کارگاهی کنگره ، ارائه مقاله و سخنرانی داشتند . ضمنا پیرو معرفی گروه ، جناب آقای دکتر سید محمد قریشی استاد بازنشسته بعنوان معلم برتر برگزیده و در کنگره سراسری مورد تقدیر قرار گرفتند . 

شرکت اعضای محترم هیئت علمی گروه چشم پزشکی در کنگره سراسری چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-7:12

از تاریخ 97/8/21 لغایت 97/8/24 اعضای محترم هیئت علمی گروه چشم پزشکی در کنگره سراسری چشم پزشکی که در مرکز همایش های رازی تهران برگزار گردید شرکت نموده و در چندین برنامه سمپوزیوم و کارگاهی کنگره ، ارائه مقاله و سخنرانی داشتند . ضمنا پیرو معرفی گروه ، جناب آقای دکتر سید محمد قریشی استاد بازنشسته بعنوان معلم برتر برگزیده و در کنگره سراسری مورد تقدیر قرار گرفتند . 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir