اخبار گروه چشم پزشکی

روز پزشک

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-13:43

یکم شهریور زاد روز دانشمند بزرگ و طبیب فرزانه ، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد.

سمینار ماهیانه گروه چشم مرداد 1395

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/05/28-10:34

سمینار ماهیانه ادواری گروه چشم پنجشنبه 95/5/28 تحت عنوان (تفسیرOCT سر عصب)  با سخنرانی خانم دکتر افسانه نادری و همزمان ،پانل پرسش و پاسخ توسط آقای دکتر دهقانی و آقای دکتر شهشهانی در سالن مرکز برگزار گردید

تفسیر oct سر عصب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/05/28-9:57

تفسیر oct سر عصب توسط خانم دکتر افسانه نادری پنجشنبه مورخ 95/5/28 در سالن مرکز برگزارشد

برگزاری برنامه ادواری گروه چشم درخرداد ماه ۱۳۹۴

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/30-11:18

اولین کنفــرانس ادواری گـروه چشـــم در سـال ۱۳۹۴  با عنـــوان   "  دید رنگی"  توسط آقای دکتــر فرزان کیان ارثی   فلــوشیپ گــروه ویتره و رتین و " case presentation   " توسط  آقای دکتر علیرضا پیمان فلوشیپ گروه قرنیه  در تــاریـــخ  ۱۳۹۴/۰۳/۲۸  با حضــور اســاتیـــد محتــرم گــروه چشــم  وچشم پــزشـکان محتـــرم استــان  و دستیــاران گــروه چشـــــم در ســالـــن کنفرانس مرکـز آموز

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir