اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-6:57

در روز پنجشنبه مورخ 1397/3/3از ساعت 8 صبح جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضای هیئت علمی گروه در محل کلاس درس مرکز تشکیل گردید.در این جلسه  به طرح و بررسی 2 مورد دفاع ازمقاله منتج از پایان نامه  ، 2 مورد دفاع از پروپوزال دستیاران و 1 مورد دفاع از عنوان پایان نامه دانشجوی پزشکی پرداخته شد .

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-7:18

جلسه شورای گروه چشم پزشکی در ساعت 11 و 30 دقیقه مورخ 97/2/27 با حضور اعضای هیئت علمی وبا بحث و بررسی موضوعات و موارد مربوطه در محل دفتر گروه تشکیل گردید .

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/02/27-9:24

جلسه شورای پژوهشی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 1397/2/27 از ساعت 10 و 30 دقیقه صبح با حضور اعضای هیئت علمی در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و دو مورد مقاله پایان نامه و یک مورد پروپوزال پایان نامه توسط دستیاران چشم پزشکی دفاع و پس از رفع ابهامات مورد تصویب قرار گرفت .

جلسه توجیهی و آموزشی سامانه نگاه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/02/27-9:55

جلسه توجیهی و آموزشی سامانه نگاه ( نرم افزار گسترده اطلاعات هیئت علمی ) توسط آقای دکتر صادقی مدیر نظارت بر فعالیت های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی در روز پنجشنبه مورخ 1397/2/27 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر گروه با حضور اعضای هیئت علمی گروه برگزار گردید .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir