اخبار گروه چشم پزشکی

برگزاری آزمون OSCEدستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/17-5:14

در روز پنچشنبه مورخ1397/2/6 آزمونOSCEدستیاران در مقاطع مختلف گروه در محل مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار شد .

امتحان درون بخشی دستیاران گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-3:37

در تاریخ ۹۷/۱/۳۰ امتحان درون بخشی قسمت ( بیماریهای التهابی چشم ) با حضور تمامی دستیاران بخش چشم  بصورت  MCQ برگزار شد

جلسه پژوهش گروه چشم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/12/10-6:46

در روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۰ راس ساعت ۸ صبح جلسه شورای پزوهش گروه چشم پزشکی با حضور اعضاء در محل کلاس درس مرکز تشکیل و ۶ مورد پروپوزال و ۳ مورد عنوان پروپوزال پایان نامه توسط دستیاران و دانشجویان پزشکی اراپه و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت

جلسه پژوهش گروه چشم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/12/10-6:46

در روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۰ راس ساعت ۸ صبح جلسه شورای پزوهش گروه چشم پزشکی با حضور اعضاء در محل کلاس درس مرکز تشکیل و ۶ مورد پروپوزال و ۳ مورد عنوان پروپوزال پایان نامه توسط دستیاران و دانشجویان پزشکی اراپه و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir