اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-5:09

   جلسه شورای پژوهشی گروه در روز پنج شنبه مورخ 25 بهمن ماه 97 از ساعت 10 صبح با حضور اعضا در محل کلاس درس گروه تشکیل گردید اهم مصوبات و موارد طرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

 

 

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-5:11

جلسه شورای گروه چشم پزشکی با حضور اعضای محترم هیئت علمی از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 25 بهمن ماه 97 در محل دفتر گروه تشکیل و موارد ذیل مطرح و مصوب گردید :

برگزاری آزمون دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-11:48

آزمون رفرکتیو و اپتیک دستیاران چشم پزشکی در روز پنجشنبه مورخ 25 بهمن از ساعت 7/30 در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض و زیر  نظر آقای دکتر کشفی و آقای دکتر کوشا برگزار شد .

برنامه Journal Club

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/08-7:58

    در ساعت 7/30 روز دوشنبه مورخ 1397/11/8 باحضور دستیاران چشم پزشکی برنامه Journal Club در سرویس ویتره و رتین توسط دکتر محمدحسین تقدیری دستیار چشم پزشکی زیر نظر آقای دکتر فرزان کیان ارثی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید .

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir