اخبار گروه چشم پزشکی

کنفرانس ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/03-5:51

   کنفرانس ادواری گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۸ در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزارشد .در این جلسه مباحث علمی مربوط به کاربرد لیزر میکروپالس در چشم پزشکی طرح گردید.سخنران اول جناب آقای دکتر فاضل بودند که در مورد basic  میکرو پالسی و تئوریهای مربوط به نحوه تاثیر این لیزر صحبت کردند  و پس ازآن جناب آقای دکتر شهشهان در خصوص کاربرد میکروپالسی در گلوکم سخنرانی نمودند . در خاتمه ازجناب آقای دکتر فروغی از پیشکسوتان چشم پزشکی اصفهان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-10:01

جلسه شورای عمومی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/9/21 از ساعت 9 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید. در این جلسه به  بحث و تبادل نظر در خصوص مکاتبات و مسایل مشروحه ذیل پرداخته شد و تصمیمات  لازم اتخاذ گردید:

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-6:37

در روز پنجشنبه مورخ 1398/9/21 از ساعت 8 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در کلاس درس تشکیل شد در این جلسه آقای محمد امین قنبری دانشجوی پزشکی از پایان نامه خود دفاع کرد،دکتر محمد ملک احمدی دستیار فلوشیپ ویتره و رتین از پروپوزال پایان نامه دفاع کرد و دو مورد عنوان پایان نامه مربوط به دستیاران دکتر رضا افسری و دکتر صفورا کرمی به تصویب رسید .

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/26-6:10

     جلسه شورای عمومی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/8/23 از ساعت 9 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir