اخبار گروه چشم پزشکی

بازدید تیم اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-8:15

    در روز چهارشنبه مورخ 23 مردادماه تیم ارزیابی آموزشی وزارت بهداشت در معییت مسئولین و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان از امکانات و توانمندی های گروه چشم پزشکی و مرکز آموزشی درمانی فیض بازدید بعمل آوردند. 

تائید قطعی و ظرفیت پذیرش دستیار فلوشیپ ویتره و رتین

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-8:21

    پیرو بازدید هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ ) ویتره و رتین ، نظریه نهایی مبنی بر تائید قطعی و ظرفیت پذیرش دستیار فلوشیپ ویتره و رتین به تعداد یک  نفردر هرسال اعلام گردید . 

تایید قطعی و ظرفیت پذیرش دستیار چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/15-6:21

    پیرو بازدید هیئت ارزشیابی رشته تخصصی چشم پزشکی ، نظریه نهایی مبنی بر تائید قطعی و ظرفیت پذیرش دستیار به تعداد 6 نفر اعلام گردید . ازجمله نقاط قوت گروه ، حضور اساتید مجرب و علاقه مند ، وجود برنامه مدون آموزشی و همچنین بهره مندی گروه از log book و wet lab عنوان شد و در ادامه بر لزوم رفع کمبود اعضای هیئت علمی در بعضی گرایش ها تاکید شده است . 

انتقال کامل جناب آقای دکتر بهرام اشراقی فلوشیپ آکولوپلاستی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-6:19

   پیرو هماهنگی ها و پیگیریهای انجام شده جناب آقای دکتر بهرام اشراقی فلوشیپ آکولوپلاستی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به این گروه انتقال کامل یافته و از تیرماه فعالیت خود را در برنامه های گروه شروع نموده اند .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir