اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-5:50

در روز پنجشنبه مورخ 1399/4/5 از ساعت 8 صبح جلسه شورای عمومی گروه در محل دفتر گروه تشکیل و اهم موارد زیر به تصویب رسید :

- حضور موثر و منظم اساتید در برنامه های آموزشی 

- احراز رتبه برتر ارزشیابی سامانه گروه و تقدیر از کارشناس گروه

- نحوه برگزاری آزمون دوره های تکمیلی تخصصی

- نامه ریاست محترم دانشکده پزشکی در خصوص کارنامه پژوهشی اعضا هیئت علمی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/31-8:01

در روز پنجشنبه مورخ 1399/3/29 جلسه شورای پژوهشی گروه از ساعت8 صبح با حضور اساتید و داوران از طریق sky room برگزار شد .

جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماری های چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-6:54
درساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماری های چشم با حضور اعضای از طریق sky room تشکیل و آقای دکتر مهدی توکلی ، آقای دکتر محمدحسین هوشنگ جهرمی و خانم دکتر صفورا کرمی از پروپوزال پایان نامه خود دفاع کردند ، همچنین دو مورد عنوان و پروپوزال طرح تحقیقاتی مربوط به خانم دکتر افسانه نادری به تصویب رسید.

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-6:18
در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ جلسه شورای پژوهشی گروه از ساعت ۹ صبح با حضور اساتید و داوران از طریق sky room برگزار شد . در این جلسه آقای دکتر شهرام آقارخ دستیار فلوشیپ ویتره و رتین از مقاله پایان نامه و خانم دکتر الهام سلطانی دستیار فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی و خانم دکتر لیلا بابایی دستیار چشم پزشکی از پروپوزال خود دفاع کردند .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir