اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/02-7:27

از ساعت 8  روز پنجشنبه مورخ 23 بهمن ماه 99 جلسه شورای پژوهشی گروه چشم ازطریق فضای مجازی برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت :

- آقای دکتر طه میرجانی و آقای دکتر حامد رادمهر دستیاران چشم پزشکی از پایان نامه خود دفاع کردند .

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/16-6:35

جلسه شورای گروه در روز پنجشنبه مورخ 16 بهمن ماه از ساعت 8 صبح در دفتر گروه با طرح و بررسی  مسایل آموزشی دستیاران ، پاسخ به مکاتبات گروه ، بررسی درخواست میهمانی دستیاران و برنامه عملیاتی گروه برگزار گردید .

برگزاری آزمون اکولوپلاستی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/16-6:24

در روز پنجشنبه مورخ 16 بهمن ماه 1399 از ساعت 7:30 آزمون اکولوپلاستی با حضور کلیه دستیاران چشم پزشکی در محل سالن کنفرانس توسط اساتید گروه آقایان دکتر زندی و دکتر اشراقی برگزار شد . 

جلسه شورای گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/02-5:32

جلسه شورای گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 1399/9/27 از ساعت 8 صبح بصورت حضوری در محل دفتر گروه تشکیل و به بحث و تبادل نظر پیرامون امور هیئت علمی ، مسایل آموزشی و دستیاری  و همچنین بررسی و پاسخگویی به مکاتبات پرداخته شد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir