اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/08-12:31

در روز پنجشنبه  مورخ 97/9/8 راس ساعت 10صبح  جلسه شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا تشکیل و پس از اینکه آقای شاهین فشارکی دانشجوی پزشکی از مقاله پایان نامه خود دفاع کردند 4 مورد گواهی همکاران اجرای پایان نامه به تصویب رسید .

برگزاری آزمون فوندامنتال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-9:11

درساعت 7/30 صبحروز پنجشنبه مورخ 97/9/1 آزمون فوندامنتال  تو سط جناب آقای دکتر کیان ارثی از کلیه دستیاران چشم پزشکی در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض بعمل آمد .

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-12:38

جلسه شورای عمومی گروه از ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/9/1 در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و پیرامون مکاتبات ، برگزاری آزمون ها و وضعیت آموزشی دستیاران بحث و تبادل نظر شد .

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-12:31

  جلسه شورای پژوهشی گروه چشم پزشکی درساعت هشت و نیم روز پنج شنبه مورخ 1397/9/1 با حضور اعضا درمحل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل شد . دراین جلسه دو مورد پروپوزال و یک مورد عنوان پروپوزال دستیاران بررسی شد همچنین دو مورد گواهی همکاری پایان نامه به تائید شورا رسید . 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir