کنفرانس ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-5:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/10/26 از ساعت 8 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض با حضور اعضای محترم هیئت علمی ، متخصصین و دستیاران چشم پزشکی ،با ارائه و سخنرانی جناب آقای دکتر فرزان کیان ارثی برگزارشد .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir