کنفرانس ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-5:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   کنفرانس ماهیانه گروه چشم با موضوع "یووه آ  و بیماری های روماتولوژیک" توسط  جناب آقای دکترفرزان کیان ارثی و جناب آقای دکترباقی از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/9/29 با حضور اعضای محترم هیئت علمی ، دستیاران ، چشم پزشکان و انجمن چشم پزشکی اصفهان در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید . در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطروحه به پرسش حاضران پاسخ داده شد  .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir