کارگاه آموزشی استدلال بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-7:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 1397/7/24 از ساعت 7/30 لغایت 8/30 کارگاه آموزشی استدلال بالینی با حضور اعضای محترم هیئت علمی و دستیاران چشم پزشکی توسط سرکار خانم دکتر امید در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزارگردید .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir