معرفی دستیاران جدیدالورود

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/10-5:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

     دستیاران چشم پزشکی جدیدالورود سال تحصیلی 1399-1398 به گروه معرفی شدند. تعداد آنها 7 نفر بوده که پس از طی کارگاههای توانمندسازی از تاریخ 98/6/14 در بخش حضور یافته و شروع بکار می نمایند.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir