سمینار گلوکوم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/02/27-8:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 سمینار گلوکوم با شرکت اعضای محترم هیئت علمی ، چشم پزشکان و دستیاران چشم پزشکی از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/2/27 توسط جناب آقای دکتر قسامی متخصص چشم پزشکی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir