سمینار عفونت های چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-12:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

   سمینار دو روزه ی بیماری های عفونی چشم از روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 لغایت جمعه 97/12/17 با حضور اساتید واعضای محترم هیئت علمی ، دستیاران چشم پزشکی ، انجمن چشم پزشکی اصفهان و  متخصصین جشم پزشکی با ارائه مجموعه سخنرانی های متخصصین چشم پزشکی و عفونی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید . 

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir