سمینار ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-9:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار ماهانه ادواری گروه چشم پنجشنبه 96/5/5 تحت عنوان  (موضوع: كاربرد لیزر فمتوسکند درجراحی های سگمان قدامی) با حضور اساتید محترم  گروه و دستیاران توسط  استاد محترم جناب آقای دکتر سید محمد قریشی برگزار گردید در ضمن پانل پرسش و پاسخ در مورد موضوع انجام شد.
 

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir