جلسه شورای گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/05-6:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

    جلسه شورای گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/11/3 از ساعت 9 صبح در دفتر گروه تشکیل گردید . در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ثبت حضور وغیاب اعضای محترم هیئت علمی در گروه و بیمارستان و لازم الاجرا بودن آن پرداخته شد و کارشناس کارگزینی در این خصوص توضیحاتی ارائه نمودند  همچنین در این جلسه موارد آموزشی ومکاتبات گروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir