جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/01-4:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

      در روز پنجشنبه مورخ 1399/3/29 جلسه شورای پژوهشی گروه از ساعت8 صبح با حضور اساتید و داوران از طریق sky room برگزار شد.در این جلسه آقای دکتر محمد هادی واعظی دستیار فلوشیپ ویتره و رتین از پروپوزال پایان نامه و آقای دکتر محمد ارسطویی  دستیار چشم پزشکی ازپایان نامه خود دفاع کردند و در ادامه یک مورد پروپوزال ارجاعی از دانشکده پزشکی مربوط به  سایر گروهها بررسی و با اعلام نقطه نظرات و اصلاحات مدنظر اقدام گردید . 

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir