جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-6:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ جلسه شورای پژوهشی گروه از ساعت ۹ صبح با حضور اساتید و داوران از طریق sky room برگزار شد . در این جلسه آقای دکتر شهرام آقارخ دستیار فلوشیپ ویتره و رتین از مقاله پایان نامه و خانم دکتر الهام سلطانی دستیار فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی و خانم دکتر لیلا بابایی دستیار چشم پزشکی از پروپوزال خود دفاع کردند .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir