جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/16-11:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/7/11 از ساعت 9 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید.در این جلسه موارد ذیل مطرح شد:1 - دفاع از مقاله پایان نامه خانم سارا غفاری دانشجوی پزشکی2 - طرح ، بررسی و تصویب 2 مورد عنوان پروپوزال پایان نامه دانشجوی پزشکی3 -طرح ، بررسی  و تصویب 8 مورد عنوان طرح تحقیقاتی.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir