جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/25-6:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز دوشنبه مورخ 98/2/23 از ساعت 8 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه  تشکیل و یک مورد دفاع از مقاله پایان نامه و 5 مورد دفاع از پروپوزال پایان نامه توسط دستیاران چشم پزشکی انجام گرفت .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir