جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

   جلسه شورای پژوهشی گروه در روز پنج شنبه مورخ 25 بهمن ماه 97 از ساعت 10 صبح با حضور اعضا در محل کلاس درس گروه تشکیل گردید اهم مصوبات و موارد طرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

- دفاع از پروپوزال توسط دستیاران چشم پزشکی دکتر سعید رضا مشفقی ودکتر سمیه اکبری سامانی 

- دفاع از پروپوزال توسط دستیارفلوشیپ فرنیه دکتر محمد نامگر

- طرح و تصویب عنوان پروپوزال دکتر انتظاری ،دکتر رمضانی ، دکتر کریمی وخانم دکتر رزمجو دستیاران چشم پزشکی

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir