جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-10:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز پنجشنبه مورخ 1397/3/3از ساعت 8 صبح جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضای هیئت علمی گروه در محل کلاس درس مرکز تشکیل گردید.در این جلسه  به طرح و بررسی 2 مورد دفاع ازمقاله منتج از پایان نامه  ، 2 مورد دفاع از پروپوزال دستیاران و 1 مورد دفاع از عنوان پایان نامه دانشجوی پزشکی پرداخته شد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir