جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماری های چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-6:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
درساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماری های چشم با حضور اعضای از طریق sky room تشکیل و آقای دکتر مهدی توکلی ، آقای دکتر محمدحسین هوشنگ جهرمی و خانم دکتر صفورا کرمی از پروپوزال پایان نامه خود دفاع کردند ، همچنین دو مورد عنوان و پروپوزال طرح تحقیقاتی مربوط به خانم دکتر افسانه نادری به تصویب رسید.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir