جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/05-6:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/11/3 از ساعت 10 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید.در این جلسه موارد ذیل مطرح شد:

1 - دفاع از مقاله پایان نامه خانم دکتر سمیه اکبری دستیار چشم پزشکی

2 - طرح ، بررسی و تصویب 4 مورد عنوان پروپوزال پایان نامه دانشجوی پزشکی

3 -دفاع از مقاله پایان نامه آقای دکتر محمد حسین تقدیری دستیار چشم پزشکی

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir