جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/10/21-8:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی و شوراهای گروه چشم پزشکی راس  ساعت 8 صبح با حضور اعضاء روز پنجشنبه 96/10/21 با بحث و بررسی در خصوص تصویب پروپوزال پایان نامه دستیاران و دانشجویان پزشکی تشکیل شد.

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir