جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-5:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای عمومی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ نهم خردادماه از ساعت 8 صبح در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید . در این جلسه به طرح و بررسی مکاتبات دریافتی پرداخته شد؛ همچنین مسایل و امور آموزشی دستیاران مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir