جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-10:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای عمومی گروه در روز دوشنبه مورخ 98/2/30 با حضور اعضا در محل دفتر گروه تشکیل گردید . در این جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون ارتقای سالانه دستیاران پرداخته شد ودر خصوص تقاضای دستیارانی که در سال گذشته  به هر دلیل قادر به شرکت در امتحان ارتقا نبودند ؛ تصمیمات مقتضی گرفته شد . 

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir