جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-12:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای عمومی گروه از ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/9/1 در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و پیرامون مکاتبات ، برگزاری آزمون ها و وضعیت آموزشی دستیاران بحث و تبادل نظر شد .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir