جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/16-10:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

    جلسه شورای گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/7/11 از ساعت 8 صبح در دفتر گروه تشکیل گردید . در این جلسه که با دعوت و حضور اساتید فرهیخته و بازنشسته گروه ، جناب آقای دکتر رزمجو و جناب آقای دکتر فشارکی برگزار شد ؛ معارفه دستیاران فلوشیپ و تخصصی چشم پزشکی انجام  و سپس موارد آموزشی ومکاتبات گروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت . 

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir