جلسه شورای عمومی گروه چشم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/10/20-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

    جلسه شورای عمومی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 97/10/20 از ساعت 10 صبح در محل دفتر گروه با حضور اعضا تشکیل گردید . در این جلسه علاوه بر طرح مکاتبات و امور جاری گروه ، مواردی چون : معارفه و خوش آمدگویی به آقای دکتر نیما کوشا فلوشیپ قرنیه بعنوان عضو جدید هیئت علمی گروه ، ارائه توضیحات وگزارش سامانه پژوهشیارتوسط کارشناسان گروه و طرح و تصویب لگوی گروه چشم ، مطرح گردید .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir